i5dance.net

www.i5dance.net

2021 樸城盃(嘉義)

2021 樸城盃-嘉義  Puzih City Cup


比賽時間 : 5/22(六)
比賽地點 : 嘉義縣永慶高中禮堂 
​                 嘉義縣太保市信義二路1號 (近嘉義高鐵站)


主辦單位 : 社團法人中華民國國際運動舞蹈全民發展協會


協辦單位 : 立法委員王定宇辦公室、立法委員何志瑋辦公室、朴子市公所、

                 太保市公所、嘉義縣議員黃嫈珺服務處、嘉義縣朴子市體育會、

                 嘉義愛舞翁仲德國標拉丁舞團、嘉義縣永慶高中


承辦單位:嘉義縣體育會舞蹈運動委員會

i5 Dance Co.製作團隊(倢舞有限公司)

報名資訊
LINE:derek025188

​Facebook:翁仲德國標舞拉丁舞蹈教室